Những hiểu lầm về nguồn gốc lợi nhuận của KDTM và cách trả thưởng dẫn đến thực tế là mọi người thường nhầm lẫn giữa kinh doanh và lừa đảo. Đó là sự nhầm lẫn giữa kinh doanh nghiêm túc với mô hình kim tự tháp tài chính. Để tìm hiểu sự khác biệt giữa kinh doanh và kim tự tháp, chúng tôi sẽ phân tích tiền đến từ đâu và hệ thống trả thưởng được thực hiện như thế nào.

Bất kỳ công việc nào cũng đều được thực hiện nhằm mục đích sinh lời. Nếu doanh nghiệp không có lợi nhuận thì nó chỉ được xem là một sở thích. Để doanh nghiệp thu được lợi nhuận cao, sản phẩm của doanh nghiệp cần phải hữu ích đối với người tiêu dùng, và chi phí tương ứng với chất lượng. Thu nhập chỉ được sinh ra sau khi bán hàng hóa hoặc dịch vụ. Một phần thu nhập này là số tiền được trả trong KDTM. Nếu có một công ty KDTM nào nói với bạn rằng bạn không cần phải bán bất cứ thứ gì, mọi thứ sẽ tự động xảy ra và bạn chỉ cần mời các đối tác mới tham gia công ty, thì đó không phải là KDTM mà chắc chắn là mô hình kim tự tháp. Nếu công ty không bán bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào thì đó không phải là một doanh nghiệp và cũng không phải là KDTM. Đôi khi các kim tự tháp tài chính thường cải trang dưới hình thức KDTM và thậm chí họ cũng cung cấp một số sản phẩm. Nhưng giá của những sản phẩm đó được đặt ra ở mức mà chỉ những người muốn”tham gia công ty” mới có thể mua. Hơn nữa, những sản phẩm với mức giá phi lý như vậy là không cần thiết. Do đó, điều thứ hai bạn nên quan tâm, là mối quan hệ giữa chi phí và chất lượng. Nếu bạn không thể trả lời câu hỏi “Ai sẽ mua sản phẩm này từ tôi?”, thì sau đó, rất có thể, bạn sẽ nhận được tiền “trả thưởng” được “cải trang” dưới dạng mua các sản phẩm không mong muốn với giá rất cao.

Giờ đây chúng ta biết rằng việc trả thưởng trong KDTM chỉ được thực hiện khi có doanh thu phát sinh sau khi bán một sản phẩm hoặc một dịch vụ. Nếu không có bán hàng thì sẽ không có doanh thu và do đó không có trả thưởng. Đây là tiền đề của bất kỳ ngành kinh doanh nào; và cũng là tiền đề của KDTM. Khi được mời tham gia KDTM có nghĩa là bạn được mời trở thành nhà phân phối của công ty và tạo ra một mạng lưới phân phối để quảng cáo và bán sản phẩm hoặc cung cấp các dịch vụ. Động lực thúc đẩy công ty KDTM phát triển ngày càng lớn mạnh là ở thực tế rằng trong KDTM, lợi nhuận từ việc bán hàng hoặc doanh thu bán sẽ không được phân chia theo cách tương tự như trong kinh doanh “truyền thống”. Trong kinh doanh “truyền thống”, còn được gọi là kinh doanh tuyến tính, lợi nhuận từ việc bán hoặc cung cấp dịch vụ chỉ dành cho người bán hoặc cung cấp dịch vụ. Trong KDTM, một phần lợi nhuận từ việc bán hàng của công ty sẽ được trả cho người bán, và một phần khác dành cho người đã giới thiệu người bán vào công ty. Điều này được thực hiện nhằm khuyến khích các nhà phân phối thu hút người mới vào công ty, và những người này cũng sẽ bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ tương tự. Sự khác biệt chính so với mô hình kim tự tháp tài chính ở đây là nhu cầu bán. Bạn có thể mời 10, 20, thậm chí là 1000 người vào công ty, nhưng nếu không có doanh thu, thì bạn sẽ không có thu nhập, không giống như trong mô hình kim tự tháp tài chính. Chẳng hạn: bạn đã trở thành nhà phân phối của công ty và bạn biết rằng với mỗi lần bán hàng bạn kiếm được 15% chi phí sản phẩm từ công ty. Ngoài ra, bạn biết rằng bạn sẽ nhận được từ công ty 3% chi phí từ mỗi lần bán được thực hiện bởi những người được bạn mời vào công ty. Giả sử bạn đã mời 5 người và tất cả các bạn đã bán một sản phẩm trong tháng này. Thu nhập của bạn sẽ là 15% doanh số bán của bạn và 3% doanh thu từ các đối tác bạn mời vào, tức là 15% nữa và tổng tất cả là 30%. Một con số không tệ phải không? Hãy tưởng tượng rằng bạn không thể bán bất cứ sản phẩm nào, và các đối tác của bạn đã bán 2 sản phẩm. Mỗi người trong số họ sẽ nhận được 30%, nhưng bạn cũng sẽ nhận được 30%, mặc dù bạn không bán được gì. Công ty trả cho bạn 30% này là kết quả của những việc bạn đã làm theo thời gian, đó là mời những người mới vào công ty, giải thích những lợi ích cho họ và chia sẻ kinh nghiệm với họ. Như vậy tức là, bạn đã tạo được mạng lưới phân phối của riêng bạn và mạng lưới này mang lại doanh thu cho công ty.

Vậy thì bạn sẽ được trả thưởng như thế nào? Tất cả các khoản trả thưởng được thực hiện sau khi nhận được doanh thu từ việc bán hàng hoá, sản phẩm hoặc dịch vụ. Bạn được trả phần trăm cho các sản phẩm bạn đã bán. Bạn được thanh toán một phần từ doanh số bán của mạng lưới phân phối do bạn tạo ra. Số tiền trả thưởng và quy trình trả thưởng được xác định trong kế hoạch marketing của công ty. Công ty trả cho bạn một phần thu nhập mà mạng lưới phân phối do bạn tạo ra đã mang lại, và đây là điều “hấp dẫn nhất” trong KDTM. Mạng lưới mà bạn tạo ra có thể mang lại cho bạn hàng triệu đô-la.

LEAVE A REPLY